imgLogo

Enereng, s.r.o.
Družstevná 125
Horná Seč 935 31
Slovakia

IČO: 46862137
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, č. 32798/N

Telefón:
036/63 96 567
+421 907 736 138,
Ing. Gabriel Végh, konateľ spoločnosti

E-mail: info@enereng.sk